Haminan kyläverkko

Kannusjärvellä tapahtuu - toivottavasti jo vuonna 2017

Kyläkuitu on nyt tosissaan tekemässä valokuituverkkoa Kannusjärvelle jo tänä vuonna (2017).

Haminan Kyläverkon hallinnolliset ja valmistelevat asiat on nyt suurimmalta osalta hoidettu ja luvat valtionteiden kaapelinsijoitukseen on saatu ELY-keskukselta.

Rakentaminen aloitetaan heti kun riittävä määrä liittymäsopimuksia on tehty niin, että hankkeen hankkeen taloudellinen kestävyys varmistuu. Kun liittymäsopimuksia on tehty 70 kappaletta annamme luvan rakentamisen aloittamiseen, Eltel Networks jo kovasti odottaa. Tähän päivään mennessä (21.7.2017) liittymäsopimuksia on tehty 41 kappaletta.

Olemme palkanneet Kannusjärven liittymäsopimusten tekemiseen ja alueella tiedottamiseen täyspäiväisen tiedottajan/myyntihenkilön. Merja Viikki tulee Pyhällöstä ja hänet tavoittaa puhelinnumerosta 040 528 4824 sekä sähköpostiosoitteesta merja.viikki@kylakuitu.fi

Mikäli olet kiinnostunut saamaan tietoa valokuituliittymästä ja sen hankinnasta kiinteistöösi, soita Merjalle ja pyydä hänet käymään. Omalla aktiivisuudellasi voit varmistaa hankkeen etenemisen ja sen että itse olet ajoissa mukana valokuituverkon suunnittelun kannalta. Jos kaivinkone ehtii kiinteistösi kohdalle, olet jo valitettavasti myöhässä emmekä voi taata kuidun myöhempää saatavuutta kiinteistöösi.

Mikäli olet aiemmin kiinnostuksesi osoittaneena saanut liittymäsopimuspaperit, voit edelleen palauttaa ne täytettynä vastauslähetyskuoressa Kyläkuidulle. Mikäli et ole vielä mukana voit tallentaa yhteystietosi tiedonkeräysjärjestelmäämme, niin otamme sinuun yhteyttä.

Mikäli rakentamaan päästään elokuussa, valokuituverkko Kannusjärvelle saadaan toimintakuntoon tämän vuoden puolella.

Kaikissa Kannusjärven valokuituverkkoon liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä myös projektivastaavaan Aulikki Kylliäiseen puh. 040 528 4454 tai sähköpostitse aulikki.kylliainen@kylakuitu.fi

”Olethan sinäkin mukana mahdollistamassa toimivat ja nopeat tietoliikenneyhteydet Kannusjärvelle. Kunnolliset yhteydet mahdollistavat asumisen, elämisen, viihtymisen, opiskelun, etätyön, yrittämisen ja tulevaisuuden digitaaliset palvelut. Yhdessä voimme pitää Kannusjärven asuttuna ja elävänä – olethan sinäkin mukana… Kannusjärven puolesta Juha Toikka, puutarhuri ”

 

Paikallista apuvoimaa tiedottamiseen ja liittymäsopimusten tekemiseen Kannusjärvellä

Kyläkuitu pyrkii mahdollisuuksien mukaan tavoittamaan kaikki kiinteistöjen omistajat Kannusjärvi-Kitula alueelta keskustellakseen mahdollisesta valokuituliittymän hankinnasta. Varmistaaksesi oman kiinteistösi osalta mahdollisen rakentamistilanteen, olethan yhteydessä Kyläkuituun mahdollisimman pian niin voimme sopia miten asiassa edetään.

Kymijoen Kyläkuidun valokuituhankkeesta tiedottaa ja liittymäsopimuksia kiinteistönomistajien kanssa tekee paikallisesti Kannusjärvellä 27.6.2017 alkaen Aleksi Tykkä.

Aleksin tavoittaa parhaiten arkisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin puhelinnumerosta 050 439 6921.

Voit myös ottaa yhteyttä projektivastaavaamme

Aulikki Kylliäinen puh. 040 528 4454 sähköposti aulikki.kylliainen@kylakuitu.fi

tai viedä yhteystietosi tiedonkeräysjärjestelmäämme

 

Haminan Kyläverkko etenee – liittymäsopimuksia allekirjoitetaan

Metsäkylän – Kannusjärven - Kitulan valokuituverkon suunnittelun ja rakentamisen kilpailutus on päättynyt ja hankintapäätös on tehty 30.5.2017. Hankkeen toteuttajaksi valittiin Eltel Networks Oy ja sopimuksen valmistelu on käynnissä.

Liittymäsopimukset on postitettu niille kiinteistönomistajille, jotka ovat osoittaneet kiinnostuksensa valokuituliittymän hankintaan. Postitusfirman ja postin aikatauluarvion mukaan kirjeet saapuvat kiinteistönomistajille vasta 12.6 alkavalla viikolla. Sopimusten palautusta on pyydetty 15.6.2017 mennessä, mutta siihen aikatauluun ei tarvitse kiirehtiä, 30.6.2017 mennessä on riittävä aikataulu.

Kyläkuitu aloittaa runkoreitin rakentamisen Ruotilasta Kannusjärven aktiivilaitetilalle jo kesällä, aikataulu on riippuvainen ELY-teiden kaapelisijoituslupien aikataulusta.

Ruotilantien ja Näkintien sekä niiltä lähtevien yksityisteiden varrella olevien kiinteistöjen osalta kiinnostus valokuituliittymän hankintaan olisi hyvä olla Kyläkuidun tiedossa viimeistään 30.6.2017.

"Kun kaivinkone on kiinteistösi tai kiinteistösi liittymän kohdalla, olet jo myöhässä liittymäsopimuksesi tekemisen kanssa ja liittymäsi rakentamisesta aiheutuu lisätyötä ja -kustannuksia."

Lisätietoja

Projektivastaava

Aulikki Kylliäinen
040 528 4454
aulikki.kylliainen@kylakuitu.fi

Voit myös viedä yhteystietosi tiedonkeräysjärjestelmäämme ja otamme yhteyttä sinuun.

 

Haminan Metsäkylän–Kannusjärven–Kitulan kyläverkko valokuidulla

Kymijoen Kyläkuitu osk on viemässä eteenpäin hanketta, jonka tarkoituksena on rakentaa Haminan kyläalueille vähintään 100/100Mbit/s nopeudella toimiva valokuituverkko takaamaan alueen asukkaille nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on luvannut myöntää hankkeeseen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston kehittämisrahaa maksimissaan 300 000 euroa.

Haminan kaupunki on omalta osaltaan sitoutunut hankkeeseen 10% osuudella tukikelpoisista kokonaiskustannuksista (maksimissaan 79 000 euroa). Haminan kaupunki on sitoutunut myös hankkeen rakentamisenaikaiseen rahoitukseen.

Maaseutuvirasto edellyttää julkista kuulemista laajakaistahankkeissa . Julkisella kuulemisella selvitetään, onko alueelle tulossa kaupallisin ehdoin rakennettavaa vastaavaa infrastruktuuria seuraavan kolmen (3) vuoden aikana tukitoimenpiteen julkaisemisajankohdasta lukien. Hankkeen julkinen kuuuleminen päättyi 17.4.2017, johon mennessä ei ole tullut yhteydenottoja kaupallisesti rakennettavasta vastaavasta infrastruktuurista.

Kannusjärven-Kitulan kylätoimikunta ja Haminan Metsäkylän kyläyhdistys ry ovat jakaneet alueelle tiedotteita hankkeesta.

Kyläkuitu on aloittanut hankkeen julkisen kilpailutuksen Hilmassa 8.5.2017. Tarjouskilpailussa on verkon suunnittelu, materiaalit ja rakentaminen. Kilpailutus toteutetaan julkisten hankintojen lain mukaisena Hilma-järjestelmän kautta.

Toukokuun 2017 aikana aloitetaaan liittymäsopimusten solmiminen alueen kiinteistönomistajien kanssa ja valokuituverkon varsinainen suunnittelu voidaan aloittaa, kun sopimuksia saadaan riittävästi.

Valokuituverkon kustannustehokas rakentaminen perustuu hyvään suunnitteluun ja siihen että rakennettavat kiinteistöliittymät ovat tiedossa jo suunnitteluvaiheessa, jolloin tarvittavat kaapelikoot voidaan optimoida tilaajien määrän mukaan. Kyläkuitu rakentaa valokuituverkkoa ”jokaiselle oma kuitu” periaatteella, jolloin verkon kapasiteetti mitoitetaan tilausten mukaan.

Verkon suunnitteluun kuuluu kaapelikokojen ja -reittien lisäksi rakentamisen luvitus ELY-keskukselta, yksityisteiden hoitokunnilta ja yksittäisiltä maanomistajilta.

Jos omistat kiinteistön Haminan Metsäkylän, Kannusjärven tai Kitulan alueella ja olet kiinnostunut hankkimaan valokuituliittymän kiinteistöösi otathan yhteyttä?

 

Projektivastaava

Aulikki Kylliäinen
040 528 4454
aulikki.kylliainen@kylakuitu.fi

 

Voit myös viedä yhteystietosi tiedonkeräysjärjestelmäämme ja otamme yhteyttä sinuun.


Keycom suunnittelujärjestelmään viedyt kiinteistöjen tiedot (sopimuksen tehneet ja kiinnostuneet) näkyvät lukumäärinä verkkosivuillatamme löytyvässä karttasovelluksessa, tietosuojan takia järjestelmä antaa kiinteistöille epätarkan sijainnin.