Mt.375 perusparannustyö Enäjärvellä 28.5 - 29.5.18

Mt 375 tien perusparannustyö vaikuttaa alueella olevaan Kyläkuidun valokuituverkkoon. Verkossa tulee olemaan määritetyllä (kts. kartta) alueella suunniteltuja katkoja klo 22.00 - 07.00 välisenä aikana.

Katkoista tullaan tiedottamaan alueen tilaajille erikseen tekstiviestein.

Mt.375 perusparannuksen vaikutusalue