Sähköverkon katkos Sippolassa

Kymenlaakson Sähkö Oy tekee sähköverkon muutostöitä torstaina 1.6.2017 klo. 8:30 -11:00 ja joutuu keskeyttämään sähkönjakelun alueella. Tämä voi vaikuttaa Sippolan alueen tietoliikenneyhteyksiin. Katkon pituus riippuu työn pituudesta.