Hankkeet aikataulussa ja rahoitus kunnossa

Jarno Laitinen

Toimitusjohtaja, Kymijoen Kyläkuitu

Kouvolan Sanomien artikkeli “raha ratkaisee laajakaistallakin” (maanantai 5.8.2013) käsitteli maaseudun laajakaistarakentamisen haasteita. Kirjoitus antaa valitettavan väärän kuvan siitä, miten Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidulla menee.

Valtakunnallisella tasolla laajakaistarakentaminen on viivästynyt useista eri syistä. Suurin hidaste on ollut hyvin byrokraattinen laajakaistarakentamisen laki, joka määrittelee laajakaistatuen saamisen edellytykset todella tarkasti. Prosessi ja erityisesti rakentamisaikaisen rahoituksen järjestely ovat vieneet paljon aikaa.

Yhteiskunnan tuki maksetaan rakenteilla oleville alueille vasta, kun koko hankealue on kokonaisuudessaan valmistunut. Kymijoen Kyläkuitu on kuitenkin saanut myönteiset tukipäätökset ja varmistanut rakentamisen aikaisen rahoituksen hyvissä ajoin. Kouvolan kaupungilta nyt pyydetyllä tukiennakolla pienennetään rakennusaikaisista lainoista koituvia kuluja.

Valtakunnallisesti Kymijoen Kyläkuitu on Laajakaista 2015 -hankkeen etunenässä. Valokuidun on tilannut meiltä jo yli 1200 kotitaloutta ja määrä kasvaa useilla kymmenillä joka viikko. Pienestä ponnistanut osuuskunta on vahvasti matkalla koko Etelä-Suomen merkittävimmäksi maaseudun verkko-operaattoriksi. Rakentaminen on edennyt hankealueilla suunnitellusti ja tänä vuonna rakennettavat liittymät ovat käytettävissä viimeistään vuodenvaihteen tienoilla.

Viimeisenä vuorossa olevilla hankealueillakaan ei pidä olla huolissaan, sillä nimestään huolimatta Laajakaista 2015 -hanke mahdollistaa rakentamisen aina vuoden 2017 loppuun saakka.