Kevät tuo iloisia uutisia parempia tietoliikenneyhteyksiä kaipaileville.

Lauri Mäkinen

Tekninen tuki ja asiakasneuvonta, Kymijoen Kyläkuitu

Valokuitua Mauno-Pyötsiään kesällä 2012!

Ihmisten aktiivisuus Mauno-Pyötsiä alueella on mahdollistanut sen, että kuituverkkoa päästään rakentamaan jo kesällä 2012.

Hanke aloitetaan Valkealan kirkonkylältä, josta runkoverkko lähtee etenemään Toikkalaan ja sieltä aina Tuohikottiin saakka.

Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäiset toimivat valokuituliittymät saataneen tämän reitin varrella jo vuoden 2012 aikana.

Verkon suunnittelu on saatu käyntiin myös Sitikkala-Säyhtee-Lyöttilä alueella.

Alustavien suunnitelmien mukaan hankkeen aikana vedettävä runkoverkko sijoittuisi välille Voikkaa—Lyöttilä—Iitti KK—Kymentaka.

Mikäli hanke etenee odotetusti, on rakennutus mahdollista aloittaa jo kesän 2012 aikana.

Nyt on aika toimia.

Vaikka uusia tilauksia otetaan alueella vastaan koko sen ajan kun hanke etenee, toivomme, ettei asian suhteen enää vetkuteltaisi. Jokainen muutos lopullisissa suunnitelmissa näkyy rakennutusaikataulussa viivästyksinä ja jos näitä kertyy liikaa, saattaa aikataulukin poiketa suuresti alkuperäisestä.

Lisäksi kannattaa muistaa, että nykyinen hinta (1990,00 €) on voimassa vain niin kauan kun työt hankealueella jatkuvat. Tällöinkin lisäkuluja voi koitua koneiden siirrosta sekä tontin sisällä tehtävistä kaivuutöistä mikäli tilausta ei ole tehty ajoissa ja koneet ovat ehtineet pyyhältää kiinteistöstä ohitse.

Pyydämmekin kaikkia asiaa harkitsevia olemaan yhteydessä suunnallemme asian tiimoilta jotta voimme yhdessä varmistua siitä, että päätöksen tekoon on saatavilla tarpeellinen määrä tietoa.

Ystävällisin terveisin,
OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU
Lauri Mäkinen
Projektisihteeri
020 775 0883
lauri.makinen@kylakuitu.fi