Mitä vielä vuonna 2011 ?

Kymijoen Kyläkuitu

 

Kyläkuidun uusitut nettisivut avattiin 16.12. osoitteessa www.kylakuitu.fija liittymäsopimusten teko alkaa samalla. Sivuilla esitellään liittymäsopimus, liittymäsopimusehdot, hinnasto ja kuitukartoitus ”lippukartta”. Tietenkin mukana on jo lehdestä tuttua materiaalia kuinka valokuituliittymästä voi hyötyä. Sivuilla tiedot tämänhetkisestä kotitalousvähennyksestä , sekä toimintaohjeet maksimaalisen 744 € vähennyksen saamiseksi liittymää hankittaessa. Tämä vaatii ripeää ja määrätietoista toimintaa, sillä aikaa on vain kaksi viikkoa. Ilmoita asiasta projektisihteeri Lauri Mäkiselle (lauri.makinen@kylakuitu.fitai info@kylakuitu.fi) Laita viestiin; nimesi, yhteystietosi, haluamasi maksutapa (yhdessä, vai kahdessa erässä). Paluupostissa saat tarvittaessa jäsenhakemuksen, liittymäsopimuksen, liittymäsopimusehdot, hinnaston, sekä laskun ja lomakkeen kotitalousvähennyksen hakemista varten.

Nyt voi tehdä kuituliittymien liittymäsopimuksia. Liittymien teko on akuutti asia ennen kaikkea Ahvion, Maunö-Pyötsiän ja Sitikkala-Säyhtee-Lyöttilän hankealueilla. Kyläkuitu on käynnistämässä näiden alueiden lopullisen suunnittelun heti vuoden 2012 alussa. Lisäksi Kuukso-Sääksjärvi, Saaramaa-Saittara, Vuolenkoski-Kimola ja Verla-Sydänmaa hankealueet ovat kilpailutuksessa. Näiden mahdolliset muut tarjoajat selviävät vielä tämän vuoden loppuun mennessä, tosin kaikki muut operaattorit ovat ilmoittaneet, ettei heillä ole nopeiden yhteyksien tarjoamiseen perustuvia suunnitelmia ainakaan seuraavien kolmen vuoden aikana. Liittymäsopimuksia voi siis halutessaan tehdä myös näille neljälle uudelle hankealueelle. Vain kaksi Kouvolan pohjoisinta hankealuetta odottavat kilpailutustaan vuoden 2012 aikana ja näille alueille sopimuksien tekemistä ei vielä voitane pitää perusteltuna.

Miksi liittymäsopimuksilla on kiire? – Ensinnäkin, jotta suunnittelu voidaan käynnistää on tietenkin oltava lopulliset paikat mihin suunnitella. Ainakin yhtä tärkeää on, että liittyjiä on riittävä määrä samalla alueella, sillä vain näin voimme varmistaa hankkeen talouden. Hallitus on linjannut, että minimimäärä, jolla hanketta lähdetään viemään eteenpäin on, että 1/3 kiinteistöistä on tehnyt liittymäsopimuksen. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että kylillä keskustellaan asiasta naapureiden kesken ja hankkeen varmistamiseksi tehdään ruohonjuuritasolla työtä. – Valokuidun saapuminen ei ole itsestäänselvyys, vaan kaikkien yhteisen ponnistelun tulos. Ei ole rakentavaa pohdiskella, kenen tehtävä on hoitaa asioita. On paljon hyödyllisempää tarttua toimeen.

Toiseksi sopimuksien tekoon ajaa vuodenvaihteessa uhkaava kotitalousvähennyksen pieneneminen. Valokuituliittymän liittymähinnasta voi Kouvolan verotoimistolta saadun vahvistuksen mukaan saada kotitalousvähennystä siten, että vähennykseen oikeuttava osuus liittymähinnasta on 1240 euroa. Tämä on se summa joka katsotaan tontin alueella tehtävän työn osuudeksi. Tällöin vielä vuoden 2011 aikana maksetusta summasta voi saada vähennyksen siten, että hakijan lopullisesta verosta vähennetään 60% x 1240= 744 €. Tämä tietenkin edellyttää, että omavastuuosuus 100 € on jo ko vuoden aikana huomioitu, eikä henkilökohtainen 3000 € vähennyssumma ylity. Tulevalle vuodelle vähennyksen määrä on laskemassa 60 %:sta 45 prosenttiin ja henkilökohtainen enimmäismäärä laskemassa 2000 €:oon. Kotitalousvähennystä voi saada henkilö joka maksaa vähennykseen oikeuttavan summan ko verovuoden aikana omassa käytössä olevaan asuntoon tai loma-asuntoon hankitusta kuituliittymästä. Hyväksyttäviä ovat myös vanhemmille, tai isovanhemmille hankitusta liittymästä aiheutuneet kulut appivanhempiakaan unohtamatta.

Kenelle liittymiä myydään? Ensisijaisesti Kyläkuidun jäsenille. Säännöt antavat hallitukselle mahdollisuuden myydä myös muille, mutta ainakin alussa edetään siten, että ei-jäsenille myytävät liittymät koskevat vain julkisyhteisöjä (virastot, laitokset jne) Tähän ohjaa myös hinnoittelu, sillä osuuskunnan jäsenyys maksaa 99,98 € ja hinnaston mukainen ei jäseniltä perittävä kytkentämaksu on 300 €.

Mitä sitten, jollei riittävää määrää liittyjiä alueelta saadakaan. Asia on valitettavan yksinkertainen, alue jää rakentamatta ja liittymistä maksetut rahat palautetaan.