Toimintaohjeita kyläaktiiveille

Kymijoen Kyläkuitu

 

Maaseudun selkäranka ovat aktiiviset ihmiset kylillä. Näin on aina ollut, on tartuttu toimeen ja käynnistetty rakennustoimia teiden, sähkö- tai puhelinlinjojen osalta. Näin on myös nyt, kun maaseutualueita saatetaan ajantasaisen tietoliikenneverkon piiriin. Verkko toteutetaan ainoalla tunnetulla pitkäikäisellä ja toimintavarmalla tekniikalla, valokuidulla.

Jokaista kynnelle kykenevää tarvitaan mukaan kertomaan asiasta eteenpäin. Kysymys ei ole niinkään tiedon levittämisestä, vaan ennen kaikkea asioiden pohtimisesta yhdessä ja oivaltamisesta. Tietoa on saatavilla Kyläkuitu -lehdestä ja nettisivuilta, sekä ennen kaikkea erilaisista tilaisuuksista, joita kylillä järjestetään. Osuuskunta järjestää asiantuntemusta paikalle kylien erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, kunhan saamme vinkkiä etukäteen. Tulossa olevat tapahtumat esitellään nettisivuilla kohdassa uutisia ja tapahtumia.

Kyläaktiivien tehtävänä on keskustella ja muistuttaa tärkeistä ajankohdista ja toimista. Seuraava merkkipaalu on jo helmikuun lopussa, kun liittymäsopimuksia tulee olla tehtynä noin 960 kappaletta. Tuo määrä tulee saavuttaa nimenomaan Ahvion (350 kpl), Mauno-Pyötsiän (340 kpl) ja Sitikkala-Säyhtee-Lyöttilä (280 kpl) hankealueilta. Määrien saavuttaminen mahdollistaa varsinaisen suunnittelun käynnistämisen em. alueilla. Tämä johtaa siihen, että varsinaiset rakennustyöt voidaan aloittaa tulevana keväänä roudan hävittyä. Edellä mainitut liittymämäärät takaavat aikanaan taloudellisesti kestävällä pohjalla olevan verkon.

On varmasti kaikille selvää, että rakentamista ei voida aloittaa ennen kuin kannattavuusraja 1/3 kiinteistöistä on saavutettu. Kyläkuidulla on valmius aloittaa hankealueen toteutus, kun kannattavuusraja on saavutettu, mutta yhtä lailla voimme odottaa hitaampaakin heräämistä seuraavaan vuoteen asukkaiden niin toimiessa.

Ole siis aktiivinen ja varmista, että kaikkien halukkaiden lippu tulee merkittyä Kyläkuidun nettisivuilla kartalle. Samalta kartalta näet myös tilanteen kotitielläsi tai muulla kiinnostavalla alueella reaaliajassa. Lipun merkinnän yhteydessä kysytään tarvittavia tietoja ja palvelun läpikäytyäsi saat sähköpostiisi viestin, jossa olevaa linkkiä klikkaamalla lippusi vasta ilmestyy kartalle. Tämä vaihe on välttämätön, jotta asiattomilta sotkuilta vältytään.

Kartan tilanne ei vielä tätä kirjoitettaessa ole aivan reaaliajassa, mutta järjestelmätoimittaja on luvannut kaiken toimivan viikon kuluessa. Kartalta pääsee takaisin nettisivuille merkintöjä lisäämättä, kun klikkaa Kyläkuidun logoa tämä on varsin hyödyllinen toiminto kun ollaan tutkimassa liityntätilannetta.

Kun lippu on netissä olevalle kartalle merkitty, kyläkuidun toimistolta lähetetään pikimmiten asianmukaiset liittymäsopimusasiakirjat täytettäväksi. Maksuaikataulu on sovitettu siten, että ensimmäinen erä maksetaan helmikuun loppuun ja loput verkon käyttöönoton yhteydessä syksyllä.

Kartalla ei esitetä mitään henkilötietoja, mutta paikallistuntemuksella sijainnit voi tunnistaa. Karttapohjassa, mikä on Googlen toimittama on todettu joitain harmillisia virheitä teiden nimissä. Tämä juontaa vielä juurensa Kouvolan yhdistymisen mukanaan tuomaan suureen osoitemylläkkään. Tunnistamme paikat kuitenkin varmasti kohdalleen.