Vertailua

Kymijoen Kyläkuitu

 

Laajakaista koetaan monella eri tavalla. Näin on tietysti hyvä.

Lagaton yhteys on liikkuvalle ihmiselle hyvä valinta silloin kun se toimii. Puhutaan paljon haja-asutusalueen ongelmista, mutta kaupungissakin on toimimattomia paikkoja. Olennaisin ero langattoman ja valokuidun välillä on nopeus valokuidun eduksi. Nopeus on valokuidussa symmetrinen. Tarkoittaa samaa nopeutta molempiin suuntiin. Tietysti markkinointi kikkailulla voidaan nopeudet määritellä erilaisiksi. Osuuskunta on päättänyt että kaikille tarjotaan suoraan 100/100Mb nopeus. Kuluttajalta lähtevä nopeus tulee jatkossa olemaan entistä merkittävämmässä asemassa.

Reaaliaikaiset palvelut tarvitsevat nopeat yhteydet molempiin suuntiin. Esimerkiksi jatkuvasti kehittyvät terveyden huollon palvelut. Viestintäministeriön sopimus operaatoreiden kanssa yleispalveluvelvoitteesta, 1Mb nopeus kaikille tullee ehkä toteutumaan. Näkisin että se voi olla mahdollista jos operaattoreiden julkaisema uusi 10Mb alkaa toimia kattavasti.
Tosin yksi operaattori on ilmoittanut että tämä tulee toimimaan noin 70% peitolla koko maassa. Kukaan ei tosin ole vakuuttanut että nopeus olisi vakio 10Mb. Se voi olla yhtä hyvin 8Mb tai tuo 1Mb tai jotain aivan muuta. On hyvä muistaa että jos joku tekniikka maksaa nyt hiukan enemmän, niin sitä ei tarvitse uusia muutaman vuoden välein. Valokuitu on tällainen pitkän aikavälin tekniikka. 50 -100 vuotta.

Voitto Kyynäräinen