Hankintapäätökset tehty -valokuituverkko laajenee

Kyläkuitu on tänään 30.5.2017 tehnyt hankintapäätökset valokuituverkon rakentamisesta uusille alueille julkisen kilpailutuksen perusteella. Kyläkuitu jatkaa valokuituverkon rakentamista Kouvolan pohjoisosissa laajakaistalain mukaisilla Huhdasjärven ja Hillosensalmen hankealueilla. Lisäksi Kyläkuitu laajentaa toiminta-aluettaan ELY-keskuksen kyläverkkotuella Haminan Kannusjärven-Kitulan ja Metsäkylän elinvoimaisiin kyliin. Rakentaminen pyritään aloittamaan syksyllä 2017, mutta pääsääntöisesti rakentaminen tulee painottumaan vuoteen 2018. Pääurakoitsijaksi on julkisen kilpailutuksen pohjalta valittu Eltel Networks Oy. Sopimusneuvottelut Eltelin kanssa ja liittymäsopimusten tekeminen tuleville rakentamisalueille ovat käynnistymässä.

Kymijoen Kyläkuitu jatkaa siis määrätietoista valokuituverkon rakentamista ja alueellisen elinvoiman parantamista. Kokonaisuudessaan valokuituverkkoa on rakennettu yli 1300 km ja nopean tietoliikenteen vaikutusalueella on jo tuhansia kotitalouksia, yrityksiä ja loma-asuntoja.

Lisätietoa nopean tietoliikenneyhteyden hyödyistä saatavilla uudesta esitteestämme sekä verkkosivuilta.

http://www.esitteemme.fi/Kymijoen_Kylakuitu/WebView/

www.kylakuitu.fi