Kouvolan Kyläverkkohanke: Utin valokuituverkon myynti käynnissä!

Kymijoen Kyläkuitu osuuskunnan 1.9.2017 – 31.7.2018 toteuttaman valokuituyhteyksien tarvekartoitushankkeen perusteella Kyläkuitu haki ELY:n kyläverkkotukea maaliskuussa 2019. 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tukea haettiin valokuituverkon rakentamiseen Kouvolassa Utin ja Kymijoen länsipuolen alueelle sekä Haminassa Pyhällön alueelle.

Alustava rahoituspäätös valokuituverkkojen rakentamiseksi on saatu ELY-keskukselta huhtikuussa 2019.

Kymijoen Kyläkuitu on heinäkuussa 2019 käynnistänyt liittymämyynnin Utin valokuituverkon toteuttamista varten. Utti on Kyläverkkohankkeen mukaisista alueista ensimmäinen, jossa myynti on käynnistetty.

Valokuituyhteyksien tarvekartoitushankkeen aikana Utin alueelta 46 kiinteistönomistajaa ilmoitti kiinnostuksensa valokuituyhteyksien hankkimisesta kiinteistöönsä.

Kyläkuitu on arvioinut valokuituverkon rakentamiskustannukset esiselvityshankkeessa tehdyn alustavan verkkosuunnitelman pohjalta ja tavoitteenamme on solmia Utin hankealueelle yhteensä 170 sopimusta valokuituyhteyden toimittamisesta alueen asukkaille, yrityksille ja muille toimijoille.

Utin alueen liittymämyynti käynnistetään valokuituverkon rakentamissuunnan mukaisesti. Liittymämyynti aloitetaan kuutostien eteläpuolelta Metsontieltä kuutostielle päin ja alueelta tavoitellaan noin 50 liittymäsopimusta. Mikäli liittymämyynti toteutuu suunnitellulla tavalla ja rakentaminen saadaan käyntiin lokakuussa, voidaan ensimmäiset valokuituliittymät kytkeä käyttöön jouluksi.

Verkon rakentaminen jatkuu kesällä 2020 ja tavoitteena on rakentaa Utin alueen valokuituyhteydet valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä.
 

”Pallo” on nyt siis alueen kiinteistönomistajilla, Kyläkuitu on varmistanut alueen rakentamisenaikaisen rahoituksen, Ely-luvitus on aloitettu, suunnittelu ja urakointi kilpailutetaan – valokuituverkon rakentaminen on nyt kiinni kiinteistönomistajien tahdosta saada alueelle nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet.

 

Utin hankealue kartalla: https://kylakuitu.fi/sites/default/files/utti.pdf

 

Jos omistat kiinteistön Utin alueella ja olet kiinnostunut kuulemaan lisää valokuituliittymän hankkimisesta kiinteistöösi, ilmoita kiinnostuksesi nettisivuillamme tai ota yhteyttä myyntiedustajaamme:

Atte Korpaeus
p. 040 157 8401
atte.korpaeus@kylakuitu.fi