Kyläkuitu on päättämässä vaiheen III esiselvityshanketta

Pohjois-Kymen Kasvu ry:n myöntämällä Leader-hankerahoituksella toteutettu Hillosensalmen ja Huhdasjärven hankealueita koskeva selvitys valokutuverkon rakentamistarpeesta on päättymässä.

Esiselvityshankkeen aikana on valokuituverkon rakentamishanketta esitelty lähes kolmessakymmenessä tilaisuudessa. Tiedotusta on hoidettu myös kyläyhdistysten, tiehoitokuntien sekä muoiden alueilla toimivien tahojen kanssa yhteistyössä, kiitos kaikille esiselvityshankkeen toteuttamiseen osallistuneille.

20.10.2016 mennessä on Hillosensalmen alueella saatu 101 valokuituliittymän hankinnasta kiinnostuneen kiinteistönomistajan yhteystiedot ja Huhdasjärven alueella kiinnostuneita on 127. Lisäksi on kartoitettu alueilla toimivia yrityksiä, vakituisesti asuttujen ja vapaa-ajan kiinteistöjen määrää sekä olemassaolevia tietoliikenneyhteyksiä.

Esiselvityshankkeen tulosten perusteella Kymijoen Kyläkuitu osk:n hallitus on kokouksessaan 18.10.2016 päättänyt, että vaiheen III hankealueiden (Hillosensalmi ja Huhdasjärvi) rakentamishanketta lähdetään viemään eteenpäin rahoitusneuvotteluilla Kouvolan kaupungin kanssa sekä suunnittelun ja rakentamisen kilpailuttamisella. Tavoitteena on rakentamisen aloittaminen vaiheen III hankealueilla vuoden 2017 aikana.

Sovellus kiinnostuneiden yhteystietojen keräämiseen on edelleen toiminnassa, joten jos et ole vielä mukana voit käydä viemässä yhteystietosi ja alueella olevan kiinteistösi osoitetiedot järjestelmäämme osoitteessa https://kiinnostuneet.kylakuitu.fi/

Yhteystietonsa järjestelmään tai muuten Kyäkuidulle toimittaneisiin kiinteistönomistajiin olemme yhteydessä ja teemme viralliset liittymäsopimukset rakentamishankkeen edetessä.