Kymijoen Kyläkuitu osk: vuosikokous 20.4.2017

Kyläkuitu osk:n 7.vuosikokous sujui asiallisen keskustelun ja päätöksenteon merkeissä.

Kyläkuitu teki historiansa ensimmäisen voitollisen tuloksen vuonna 2016.Vuosikouksessa vuoden tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

Hallituksen esittämä sääntömuutos, joka mahdollistaa liittymäosuuksien antamisen hyväksyttiin yksimielisesti. Liittymäosuuksien antamisen tarkoituksena on oman pääoman vahvistaminen, joka vaikuttaa lainojen korkokustannuksiin.

 

Hallituksen erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen. Kyläkuidun hallitus jatkaa vuoden 2016 kokoonpanolla.

 

Valittu hallitus oli päätäntävaltaisena paikalla ja piti vuosikokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen.

Esa Vigren, puheenjohtaja

Anniina Peltola, varapuheenjohtaja

muut jäsenet:

Heikki Koskinen, Aulikki Kylliäinen, Antti Mesiäinen, Veikko Mitikka, Aki Nio ja Seppo Rasi

varajäsenet:

Jukka Kemppinen, Kalevi Korjala ja Jarkko Niemelä