TIEDOTE 4.2.2020 - BLC TELECOM JA KYMIJOEN KYLÄKUITU OSUUSKUNTA YHTEISTYÖHÖN

Savonlinnalainen tietoliikenneoperaattori BLC Telecom ja Kymijoen Kyläkuitu osuuskunta ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on edistää valokuituverkon peittoa Kymijoen Kyläkuitu osuuskunnan toiminta-alueilla ja tarjota osuuskunnan jäsenille kilpailukykyisiä laajakaistapalveluita. Yhteistyösopimus mahdollistaa valokuituverkon laajentumisen myös hankealueiden ulkopuolelle.

Kymijoen Kyläkuitu osuuskunta on vuonna 2010 perustettu osuuskunta, joka omistaa ja rakentaa valokuituverkkoa Kymenlaakson alueella erilaisten valokuituhankkeiden turvin.

Kymijoen Kyläkuitu osuuskunta on toiminta-alueellaan tunnettu haja-asutusalueiden ja maaseudun valokuituverkon rakentaja. ”Meidän toiminta-ajatuksenamme on mahdollistaa korkealaatuinen tietoliikenne myös maaseudun asukkaille. Osuuskuntamuotoisena me emme tavoittele toiminnallamme voittoa, vaan tuotot palautetaan toiminnan ja infrastruktuurin kehittämiseen”, Kymijoen Kyläkuitu osuuskunnan toimitusjohtaja Ari Ripatti kertoo.

Uusi yhteistyösopimus tuo osuuskunnan toimintaan uutta volyymia. ”Me olemme rakentaneet hankelähtöisesti valokuituverkkoa jo kymmenen vuotta, mutta olemme silti tällä alalla pieni toimija. Yhteistyö BLC Telecomin kanssa tuo meidän tekemiseen lisää resursseja niin, että pystymme kuitenkin pitämään kulurakenteen kestävänä”, Ripatti toteaa.

BLC Telecomilla on pitkä kokemus tietoliikenneverkkojen toteuttajana ja palveluoperaattorina Itä Suomessa. Omien verkkojensa lisäksi yhtiöllä on kokemusta yhteistyöstä valokuituosuuskuntien kanssa ja se on rakentanut sekä tuettuja- että markkinaehtoisesti toteutettuja valokuituverkkoja useille paikkakunnille Itä-Suomessa. Myös BLC Telecomilla on juuret osuuskuntatoiminnassa – valtakunnalliseen BLC-konserniin kuuluvan, jo vuonna 1889 perustetun vakavaraisen yhtiön omistaa perinteikäs Savonlinnan BLC-osuuskunta.

”Yhteistyö mahdollistaa meidän valokuitupalvelujemme saatavuuden yhä laajemmalle joukolle. Samalla tuomme Kymijoen Kyläkuitu osuuskunnan toiminnan tueksi oman osaamisemme ja pitkän kokemuksemme tietoliikenneverkkojen toteutuksesta ja ylläpidosta”, Savonlinnan BLC-osuuskunnan ja BLC Telecomin toimitusjohtaja Hannu Väänänen kertoo.

BLC Telecomin toimiminen alueellisena operaattorina mahdollistaa valokuituverkon rakentamisen myös markkinaehtoisesti hankealueiden ulkopuolelle.

Markkinaehtoisissa valokuituverkoissa verkon rakentamiseen ei käytetä julkista tukea, vaan verkko rakennetaan puhtaasti kaupallisin perustein kysynnän mukaan. Riittävän liittymämäärän saavuttaminen, jotta päätös rakentamisesta voidaan eri asuinalueille tehdä, on tällöin verkon toteutumiselle elintärkeää. Liittymämyyntiä uusilla asuinalueilla aloitetaan kevättalven aikana.

Sekä BLC Telecomissa ja Kymijoen Kyläkuitu osuuskunnassa ollaan uudesta yhteistyökumppanuudesta innoissaan. ”Meille BLC on tosi mieluinen yhteistyökumppani. Jo heti neuvotteluvaiheessa huomattiin, että BLC Telecomin kanssa toimiminen on avointa ja mutkatonta ja meillä on samanlainen arvomaailma – valokuitu kuuluu kaikille ja kunnolliset tietoliikenneyhteydet parantavat merkittävästi alueiden elinvoimaa”, Ari Ripatti iloitsee.

”Meille BLC Telecomissa tämä kumppanuus on mielenkiintoinen avaus ja se laajentaa meidän toimintaamme uudelle maantieteelliselle alueelle. Kumppanuutemme Kymijoen Kyläkuitu osuuskunnan kanssa hyödyttää molempien sopimusosapuolien lisäksi ennen kaikkea alueen asukkaita – heidän mahdollisuutensa saada omien kiinteistöjensä tietoliikenneyhteydet 2020- luvun tasolle paranevat nyt merkittävästi”, Hannu Väänänen kertoo tyytyväisenä.

 

Lisätietoja:

Hannu Väänänen

Ari Ripatti

Toimitusjohtaja
Savonlinnan BLC-osuuskunta
BLC Telecom

Toimitusjohtaja
Kymijoen Kyläkuitu osuuskunta
 

044 777 5776
hannu.vaananen@blc.fi

020 775 0881
ari.ripatti@kylakuitu.fi

 

BLC Telecom tarjoaa kattavat tietoliikenne-, puhelin- ja televisiopalvelut henkilöasiakkaille, yrityksille sekä teleoperaattoreille. Viime vuosina savonlinnalaislähtöinen BLC Telecom on ollut mukana toteuttamassa useita, laajoja valokuituverkkohankkeita mm. Rantasalmen kunnan kanssa sekä rakentaa markkinaehtoisesti toteutettavaa valokuituverkkoa Ruokolahden kuntaan. BLC Telecom on osa valtakunnallisesti toimivaa BLCkonsernia, jonka missiona on olla asiakkaillemme opas tieto- ja turvatekniikassa. BLC-konsernin vuotuinen liikevaihtotaso on yli 40 M€ ja henkilöstömäärämme yli 250. Konserniin kuuluu kaksi liiketoimintaa; BLC Telecom ja BLC Turva. Toimimme 13 paikkakunnalla läpi Suomen ja pääkonttorimme on Savonlinnassa. BLC on perustettu vuonna 1889. www.blc.fi

Kymijoen Kyläkuitu osuuskunnan toiminta-alueena on Kymenlaakson liiton kilpailuttamat laajakaistalain hankealueet Kouvolassa ja Iitissä sekä Elyn kyläverkkoalueet Haminassa ja Kouvolassa. Kyläkuitu on sääntöjensä mukaan voittoa tavoittelematon osuuskunta, jonka liikevoitto käytetään toiminnan kehittämiseen ja mahdollisuuksien mukaan maksujen alentamiseen. Tärkeimpänä toiminta-ajatuksena on kuitenkin tuottaa parhaat kiinteät tietoliikenneyhteydet myös niille alueille, mihin isot verkko-operaattorit eivät tule verkkoa rakentamaan. Tähän mennessä vuonna 2010 perustettu osuuskunta on rakentanut jo n. 1600 km valokuituverkkoa, joka tavoittaa 2600 taloutta. www.kylakuitu.fi