Uutiset

04.07.2019

Kymijoen Kyläkuitu osuuskunnan 1.9.2017 – 31.7.2018 toteuttaman valokuituyhteyksien tarvekartoitushankkeen perusteella Kyläkuitu haki ELY:n kyläverkkotukea maaliskuussa 2019. 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tukea haettiin valokuituverkon rakentamiseen Kouvolassa Utin ja Kymijoen länsipuolen alueelle sekä Haminassa Pyhällön alueelle.

Alustava rahoituspäätös valokuituverkkojen rakentamiseksi on saatu ELY-keskukselta huhtikuussa 2019.

Kymijoen Kyläkuitu on heinäkuussa 2019 käynnistänyt liittymämyynnin Utin valokuituverkon toteuttamista varten. Utti on Kyläverkkohankkeen mukaisista alueista ensimmäinen, jossa myynti on käynnistetty.

Valokuituyhteyksien tarvekartoitushankkeen aikana Utin alueelta 46 kiinteistönomistajaa ilmoitti kiinnostuksensa valokuituyhteyksien hankkimisesta kiinteistöönsä.

Kyläkuitu on arvioinut valokuituverkon rakentamiskustannukset esiselvityshankkeessa tehdyn alustavan verkkosuunnitelman pohjalta ja tavoitteenamme on solmia Utin hankealueelle yhteensä 170 sopimusta valokuituyhteyden toimittamisesta alueen asukkaille, yrityksille ja muille toimijoille.

Utin alueen liittymämyynti käynnistetään valokuituverkon rakentamissuunnan mukaisesti. Liittymämyynti aloitetaan kuutostien eteläpuolelta Metsontieltä kuutostielle päin ja alueelta tavoitellaan noin 50 liittymäsopimusta. Mikäli liittymämyynti toteutuu suunnitellulla tavalla ja rakentaminen saadaan käyntiin lokakuussa, voidaan ensimmäiset valokuituliittymät kytkeä käyttöön jouluksi.

Verkon rakentaminen jatkuu kesällä 2020 ja tavoitteena on rakentaa Utin alueen valokuituyhteydet valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä.
 

”Pallo” on nyt siis alueen kiinteistönomistajilla, Kyläkuitu on varmistanut alueen rakentamisenaikaisen rahoituksen, Ely-luvitus on aloitettu, suunnittelu ja urakointi kilpailutetaan – valokuituverkon rakentaminen on nyt kiinni kiinteistönomistajien tahdosta saada alueelle nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet.

 

Utin hankealue kartalla: https://kylakuitu.fi/sites/default/files/utti.pdf

 

Jos omistat kiinteistön Utin alueella ja olet kiinnostunut kuulemaan lisää valokuituliittymän hankkimisesta kiinteistöösi, ilmoita kiinnostuksesi nettisivuillamme tai ota yhteyttä myyntiedustajaamme:

Atte Korpaeus
p. 040 157 8401
atte.korpaeus@kylakuitu.fi 

20.06.2019

Kymijoen Kyläkuitu palvelee tänään kello 16 asti, jonka jälkeen lähdemme juhannuksen viettoon. Palvelemme normaalisti taas maanantaista 24.6 lähtien.

Myös Netplazan ja Maxivisionin asiakastukipalvelut hiljentyvät juhannuksen viettoon ja palaavat normaaliin arkeen maanantain 26.6. 

Internetpalvelujen asiakastuki Netplaza palvelee tänään vielä normaalisti kello 18.00 asti. 

Televisiopalvelujen asiakastuki Maxivision palvelee tänään poikkeuksellisesti kello 14.00 asti. 
 

Internetpalvelujen vikailmoitukset aukioloaikojen ulkopuolella sähköpostitse seutunetti@netplaza.fi ja televisiopalvelujen vikailmoitukset sähköpostitse osoitteeseen tuki@maxivision.fi.
 

Mukavaa ja rauhallista juhannusta ! 

18.06.2019

Kymijoen Kyläkuitu osk vie edelleen eteenpäin Hillosensalmen valokuituhanketta. Hillosensalmen hankealueen liittymämyynti aloitettiin virallisesti jo kesällä 2017 ja liittymämyyntiä jatkettiin keväällä 2018. Tällä hetkellä alueella on solmittuna 66 sopimusta valokuituliittymän toimituksesta alueen kiinteistönomistajien kanssa.

Hillosensalmen hankealueen kustannuslaskenta ja myyntitavoitteet on tarkistettu vuoden 2019 keväällä. Kustannuslaskennan mukaan alueelle tarvitaan rakentamisen käynnistämiseksi 123 sopimusta valokuituliittymästä.
Hillosensalmen alueen liittymämyynti on käynnistetty uudelleen kesäkuussa 2019 ja tavoitteena on solmia sopimukset vielä ainakin 57 valokuituliittymän toimituksesta.

Mikäli kokonaismyyntitavoite 123 valokuituliittymäsopimusta toteutuu 15.8.2019 mennessä, Kymijoen Kyläkuitu osk käynnistää rakentamistoimet syyskuussa 2019.

Mikäli rakentaminen saadaan käyntiin syyskuussa, ensimmäiset liittymät voidaan kytkeä käyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä.

 

”Pallo” on nyt siis alueen kiinteistönomistajilla, Kyläkuitu on varmistanut alueen rakentamisenaikaisen rahoituksen, suunnitelmat ovat valmiina ja urakointi on kilpailutettu – valokuituverkon rakentaminen on nyt kiinni kiinteistönomistajien tahdosta saada alueelle nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet.

Mikäli myyntitavoitteeseen ei päästä, Kyläkuidun hallitus joutuu harkitsemaan, onko hankkeen toteuttaminen mahdollista pienemmällä sopimusmäärällä vai joudutaanko hankkeen toteuttamisesta kokonaan luopumaan.
 

Hillosensalmen hankealue kartalla: 
https://kylakuitu.fi/sites/default/files/hillosensalmi-hankealue.pdf

 

Jos omistat kiinteistön Hillosensalmen alueella ja olet kiinnostunut kuulemaan lisää valokuituliittymän hankkimisesta kiinteistöösi, ota yhteyttä myyntiedustajaamme:

Merja Viikki
p. 040 528 4824
merja.viikki@kylakuitu.fi

29.05.2019

Netplazan ja Kyläkuidun asiakaspalvelu on suljettuna helatorstaina 30.5.2019.

Palvelemme jälleen normaalisti 31.5 alkaen.

 

13.05.2019

”Kouvolan kyläverkko valokuidulla” ja ”Pyhällön kylät valokuidulla” -hankkeista

Kymijoen Kyläkuitu osk suunnittelee Kouvolassa Kymijoen länsipuolelle ja Utin kylien alueelle sekä Haminassa Pyhällön kylien alueelle valokuituverkon rakentamista. Kymijoen Kyläkuitu osk on hakenut hankkeelle julkista rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 - 2020 Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta 31.3.2019 päättyneellä valintajaksolla. Maaseutuvirasto edellyttää julkista kuulemista tukemissaan laajakaistahankkeissa. Julkisella kuulemisella selvitetään, onko alueelle tulossa kaupallisin ehdoin rakennettavaa vastaavaa infrastruktuuria seuraavan kolmen (3) vuoden aikana tukitoimenpiteen julkaisemisajankohdasta lukien. Kuulemiseen voi vastata sekä julkinen että yksityinen toimija kuin myös yksityinen henkilö.

Mahdolliset kirjalliset vastaukset julkiseen kuulemiseen toimitetaan Kymijoen Kyläkuitu osuuskunnalle kirjallisesti 3.6.2019 klo 16.00 mennessä joko postitse Kymijoen Kyläkuitu osk, Hovioikeudenkatu 16, 45100 Kouvola tai sähköpostitse info@kylakuitu.fi

Kuoreen/sähköpostiviestin otsikkokenttään maininta ”Valokuitu/kuuleminen”. Vastaukseen pyydetään vastaajan yhteystiedot, suunnitellut rakentamisalueet eriteltynä sekä rakentamisen aikataulu.

Lue virallinen ilmoitus täältä.

Lisätiedot:

Kymijoen Kyläkuitu osk, Aulikki Kylliäinen, 040 528 4454, aulikki.kylliainen@kylakuitu.fi
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, asiantuntija, Jukka Penttilä, 0295 029 077, jukka.penttila@ely-keskus.fi

KYMIJOEN KYLÄKUITU OSK

 

"Kouvolan kyläverkko valokuidulla"  ja  "Pyhällön kylät valokuidulla" -hankealueet kartalla:

Utin alueen kylät Sinisellä rajatun alueen kylät (Haimila, Jyräänkoski, Karhula,  Kuivala , Puhjo, Ranta-Utti ja Utti)

Kymijoen länsipuolen alueet   Mustalla rajattu alue, hankealueeseen ei kuulu Ummeljoen taajama (lila rajaus) eikä Anjalan taajama (violetti rajaus)

Pyhällön kyläverkko valokuidulla -alue

 

 

Pages