Kiinnostuneet kartta

Karttapisteet ovat valokuituyhteyksistä kiinnostuneita kiinteistöjä. Markkinaehtoisen valokuituverkon taajamapilottihankkeen (Kausalan taajama) kiinnostuneiden määrä 28.2.2019 - 133 kiinteistöä eli 554 kotitaloutta.