Kiinnostuneet kartta

Karttapisteet ovat valokuituyhteyksistä kiinnostuneita kiinteistöjä. Markkinaehtoisen valokuituverkon taajamapilottihankkeen (Kausalan taajama) kiinnostuneiden määrä 8.1.2019 - 136 kiinteistöä eli 507 kotitaloutta.