Kuituliittymän toimitus

Valokuituliittymän toimitus

Kymijoen Kyläkuidun valokuituliittymä toimitetaan aina ”avaimet käteen periaatteella” urakoinnista asennukseen.

Valokuituverkon suunnittelu

Liittymäsopimuksen tekemisen jälkeen on mahdollista aloittaa valokuituverkon suunnittelu. Kyläkuitu hakee suunnitellun reitin vaatimat luvat ELY-keskukselta, sekä suostumukset kuitukaapelin sijoittamiseen maanomistajilta ja yksityisteiden tienhoitokunnilta.

Valokuitukaapeliverkoston rakentaminen

Valokuitukaapeli asennetaan tien reunaan tai ojaliuskaan auraamalla, mikäli maasto-olosuhteet sen mahdollistavat. Kaapeliaura leikkaa maahan kapean ja noin 70 cm syvän uran ja laskee uran pohjalle kuitukaapelin ja kaapelista varoittavan varoitusnauhan. Mikäli alueella on paljon muita kaapeleita tai maasto muuten sitä edellyttää, voidaan kaapelioja tehdä myös kaivamalla. Kaapelin asennuksen jälkeen jäljet tasoitetaan ja kaapelin asennuskohta viimeistellään alkuperäiseen kuntoon. Kaapelit jäävät Kymijoen Kyläkuidun omistukseen. Kyläkuitu vastaa valokuitukaapeliverkoston ylläpidosta.

Kaapelireittien merkintä

Valokuituverkon käyttöikä on 50-100 vuotta ja kaapelireittien sijainti dokumentoidaan tarkasti rakennusvaiheessa GPS-koordinaatein. Kyläkuitu on velvollinen järjestämään muille urakoitsijoille kaapelinäytön kun maanrakennusta suoritetaan asennettujen kaapelireittien läheisyydessä.

Asennus kiinteistöllä

Tonttikatselmointi

Valokuitukaapelin sijoitussuunnitelma kiinteistön alueelle tehdään yhteistyössä asiakkaan ja urakoitsijan kanssa. Urakoitsija lähettää asiakkaalle tonttikatselmointiasiakirjan ja karttaliitteen, karttaliitteeseen asiakkaan tulee merkitä toivottu reitti kuitukaapelille, sekä kiinteistön alueella olevien muiden kaapelien ja putkien sijainti. Karttaliite toimitetaan takaisin urakoitsijalle mahdollisimman pian.

Maakaapelin paikka ulkoseinälle tulisi suunnitella siten, että päätelaite tulisi seinän kiinteistön sisäpuolelle suunnilleen samalle kohdalle.

Rakentamisen aikataulusta johtuvissa kiireellisissä tapauksissa tonttikatselmointi voidaan hoitaa myös urakoitsijan käynnillä rakentamiskohteessa.

Liittymä

Valokuitukaapeli ja maadoituskupari tuodaan kiinteistön ulkoseinän viereen ja asentaja päättää kuidun ulkoseinälle.

Maakaapeliin jätetään nippu ylimääräistä kaapelia, joka haudataan talon seinustalle mahdollisia muutostöitä varten. Mikäli tilassa, jonne kuitu päätetään, ei ole mahdollista käyttää olemassa olevaa maadoitusta, asennetaan kaapeliaurauksen yhteydessä 20 m maadoituskupari, johon kuitukaapelin metalliset vetolangat maadoitetaan.

Asentaja päättää maakaapelin ja maadoituskuparin ulkorasiaan ja suojaa ne metallikourulla. (Esimerkki ulkoasennuksesta viereisessä kuvassa).

Kiinteistönomistaja merkitsee kaapelin sisääntulon paikan tonttikatselmointikirjeen mukana olevalla tarralla. Kiinteistönomistaja voi myös tehdä valmiin läpivientireiän sisäasennuskuidulle.Läpimenoon on myös mahdollista asentaa sopivankokoinen putki sisäasennuskuidun läpiviennin helpottamiseksi (ei pakollinen). Kuidun läpivientiin riittää 10 mm halkaisijaltaan oleva reikä tai putki. Kuitukaapelia ei saa taittaa jyrkälle mutkalle eikä katkaista itse.

Ulkorasiasta viedään läpivientireiän kautta sisäasennuskuitu suoraan päätelaitteeseen. Asentaja tiivistää läpiviennin silikonilla/akryylimassalla.

Liittymän toimitushintaan sisältyy maksimissaan 5 metriä sisäasennuskuidun vetoa – yli 5 metrin sisäasennuksesta koituvat kustannukset ovat asiakkaalle 25€/metri. ​

Päätelaitteen lähellä kiinteistön sisätiloissa tarvitaan maadoitettu sähköpistorasia. Päätelaite on Kyläkuidun
toimittama ja ylläpitämä CTS FWR5.

     

 

Asentaja tekee valokaapelin asennustyön valmiiksi, kuvassa esimerkki sisäasennuksesta.

Päätelaitteen valkoisia välikuituja ei ole syytä irroittaa päätelaitteesta, kuituliittimet likaantuvat helposti ja puhdistaminen vaatii maksullisen asentajakäynnin.

Liittymävaraus

Liittymävarauksessa valokuitukaapeli rakennetaan kiinteistön rajalle, josta se on myöhemmin mahdollista rakentaa kiinteistölle ja viedä sisään kiinteistöön, mikäli asiakas haluaa muuttaa tilauksensa käyttövalmiiksi valokuituliittymäksi. (Huom! Rakentamiskustannukset asiakkaan maksettavaksi)

Käyttöönotto, palveluissa vapaus valita!

Asennuksen jälkeen valokuituliittymän toimivuus testataan ja liittymä on valmis käyttöön.

Asiakkaan on huolehdittava, että Kyläkuidun toimittama kotipääte on kytkettynä verkkovirtaan, jotta yhteyden toimivuus voidaan varmistaa.

Asennuksista vastaava urakoitsija ilmoittaa liittymän käyttöönottoon tarvittavat tiedot Kyläkuidulle viikon kuluessa asennuksesta. Kyläkuidun edustaja soittaa asiakkaalle ja ja sopii tarkemmin palvelun käyttöönotosta.

Palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaalle palvelukytkennästä tekstiviestillä. Muistathan, että asiakkaan vastuulla on kiinteistön sähkö- ja sisäverkon toiminta.