Miksi liittyä valokuituverkkoon nyt?

Kaikki tietoliikenne perustuu valokuituun

Operaattoreiden ja eri maiden välisissä runkoverkoissa valokuitua on käytetty jo lähes 30 vuotta.

Aiemmin on riittänyt, että yhteys operaattorilta kotiin on toteutettu käyttäen joko puhelinkaapeleita tai langatonta yhteyttä. Nämä tekniikat kuitenkin muodostavat pullonkaulan, joka heikentää yhteyden laatua ja nopeutta kodin ja internet-verkon välillä.

Yhteystekniikoita joudutaan päivittämään parin vuoden välein, kunnes käytön lisääntyminen ja yhteysnopeuksien kasvu edellyttää, että valokuitu on tuotava lopulta jokaiseen kotiin saakka.

Myös langattomat yhteydet perustuvat runkoverkoltaan valokuituun. Esimerkiksi soittaessasi matkapuhelimella, ainoastaan puhelimen ja tukiaseman välinen liikenne muodostetaan radioteitä käyttäen. Ensimmäisestä mahdollisesta paikasta puhelu siirtyy valokuituverkkoon.

Langaton ei riitä huomiseen

Parhaillaan markkinoidaan langattomia 3G- ja 4G-yhteyksiä siellä missä mahdollisuutta kuituliittymiin ei ole. Kuitenkin fysiikan lait osoittavat, että langattomien yhteyksien siirtokapasiteetti loppuu pian.

Tietoa ei voida siirtää käytettävissä olevalla taajuuskaistalla enempää kuin mitä Shannonin teoreema sallii. Tämä aiheuttaa sen, että taajuudet ruuhkautuvat liikenteen kasvaessa. Etenkin maaseudulla tämä on ongelma, kun tukiasemat ovat etäällä toisistaan. Kaupungissa tilanne on hieman parempi, sillä tukiasemia voidaan tarvittaessa asentaa muutaman sadan metrin välein.

Langattomat yhteydet helpottavat elämää, mutta tukiasemat tarvitsevat aina runkoyhteyden. Tästä syystä tukiasemat siirtyvät hiljalleen koteihin, joissa ne liitetään suoraan valokuituverkkoon.

Yhdellä kertaa rakentaminen on edullista

Valokuitukaapeleita kulkee melkein jokaisen tien varressa, mutta olemassa olevista kaapeleista voida rakentaa yhteyksiä koteihin. Kuitu kotiin yhteyksiä varten rakennetaan liityntäverkkoja, joihin kytketään kerralla kymmeniä tai satoja tilaajia.

Kyläkuitu rakentaa jokaiselle yhdeksälle hankealueelle liityntäverkon ja kuitukeskuksen, josta jokaiselle tilaajalle tuodaan oma valokuitu.

Valokuitua ei voi haaroittaa samalla tavalla kuin esimerkiksi vesijohtoa ja sen vuoksi verkkoon on hankalaa ja kallista liittyä rakentamisen jälkeen. Myöhemminkin voi liittyä, mutta kustannukset ovat silloin pahimmillaan kymmeniä tuhansia euroja ja nämä kustannukset ovat kokonaisuudessaan tilaajan vastuulla.

Valokuitukaapeli ei itsessään ole kovin kallista, mutta verkon suunnittelu, tielupien hakeminen ja maanrakennustyöt maksavat.

Katso miten valokuitua aurataan maahan?

Rakentaa tarvitsee vain kerran

Valokuituverkko on erittäin pitkäikäinen ja sitä voidaan käyttää vähintään 50-100 vuotta. Vuosikymmeniä sitten rakennetut ensimmäiset kuituverkot ovat edelleen käytössä ja yhtä nopeita kuin nyt rakennettavat verkot.

Valokuidun kapasiteetin laajennettavuus on käytännössä rajaton. Kun tarve ja nopeudet tulevaisuudessa kehittyvät, voidaan kuituverkkoa päivittää pelkkiä päätelaitteita vaihtamalla.

Valokuituverkon ylläpito on rakentamisen jälkeen edullista. Kaapelit ovat maan alla suojassa tuulelta ja tuiskulta. Yksi kuitukeskus riittää palvelemaan jopa 400-500 haja-asutusalueen tilaajaa ja kuluttaa vähemmän sähköä kuin yksi GSM-tukiasema.

Pitkällä aikavälillä osuuskunnan ylläpitämä valokuituverkko tulee tarjoamaan alueen edullisimmat internet-yhteydet.


Mitä liittyminen maksaa?

Kuituliittymä hankeaikana
1990 €

Yhteys rakennetaan avaimet käteen -periaatteella. Valokuitu tuodaan kotiin saakka ja asennetaan käyttövalmiiksi.

  • Oma valokuitu alueen kuitukeskukselta (jopa 30 km)
  • Yhteiskunnan tuki rakentamiseen (yli 2000 €)
  • Asennustyö kiinteistön alueella (1240 €)
  • Kotipääte Inteno EG300AC (arvo 190€)
  • Pääterasia ja välikuidut (arvo 50 €)

Kuituvaraus hankeaikana
720 €

Kuitu tuodaan kiinteistön rajalle saakka ja se voidaan ottaa käyttöön myöhemmin. Mikäli liittymävaraus otetaan käyttöön rakennustöiden edelleen jatkuessa hankealueella, jää liittymän kokonaishinnaksi 1990 €.

Rakennustöiden päätyttyä hankealueella liittymän hinnaksi jää 1990€ + rakennuskustannukset.

  • Oma valokuitu kuitukeskukselta (jopa 30 km)

 

Kuituliittymä myöhemmin

1990 € + 11 €/metri

Yhteys voidaan rakentaa myöhemminkin, mutta tuolloin liittymän rakentaminen ei kuulu tuetun hankkeen piiriin. Hinta on todellisten rakennuskustannusten mukainen ja valokuitu rakennetaan lähimmältä liityntäpisteeltä, mikäli valokuituja on vielä vapaana.

Liityntäpisteitä jätetään runkoreitin varteen noin 1-5 km:n välein, jolloin etäisyys kiinteistölle on keskimäärin 500 m – 2,5 km.

Etäisyys Rakentaminen Liittyminen Yhteensä
500 m 5 500 € 1990 € 7490 €
1 km 11 000 € 1990 € 12 990 €

Liittyminen on edullista nyt

Liittyminen valokuituverkkoon on edullista silloin, kun se rakennetaan yhdellä kertaa moneen kotiin. Liittyminen ei edellytä palvelujen tilaamista, eli yhteys voidaan kytkeä käyttöön halutessasi vasta myöhemmin.

Hinnat ovat kaikille samat riippumatta siitä missä tai kuinka kaukana asut. Hintaan kuuluu valokuitukaapeli, asennustyö, pääterasia, välikuidut ja laadukas päätelaite.

Kyläkuidun laajassa rakennushankkeessa yksittäisen liittymän rakennuskustannus on noin 3000-4500 €. Valtion ja kuntien myöntämien tukien jälkeen maksettavaksi jää enää 1990 €.

Ainoastaan Kyläkuitu pystyy osuuskuntana tuomaan kuituverkon Kouvolan ja Iitin maaseudulle omakustannehintaan. Hinnoittelusta päättää osuuskunta, ja mahdolliset voitot jäävät osuuskunnan eli jäsenten hyväksi.