Tekniset tiedot

Mitä valokuitu on?

Valokuitu on hiuksenhieno lasista vedetty kuitu jota pitkin tietoa siirretään laservalon avulla. Pienen vaimennuksen ja suuren kaistaleveyden ansiosta valokuidun tiedonsiirtokyky on valtava kuparikaapeliin tai langattomiin yhteyksiin verrattuna.

Valokuidun tärkeimpiä etuja ovat luotettavuus, lähes rajaton kapasiteetti ja valmius tulevaisuuden sähköisten palvelujen käyttöön. Etäisyys tai yhtäaikaisten käyttäjien määrä ei vaikuta yhteyden laatuun tai nopeuteen.

Valokuitu on perinteisiä kuparikaapeliyhteyksiä luotettavampi. Se ei johda sähköä, jolloin ukkonen ja muut sähköiset häiriöt eivät vaikuta sen toimintaan.

Verkon rakenne

Kyläkuidun valokuituverkko muodostuu renkaan muotoisesta runkoverkosta (punainen), siihen kytketyistä hankealueiden liityntäverkoista (sininen) ja talokaapeleista (vihreä). Jokaiselle yhdeksälle hankealueelle rakennetaan liityntäverkkoa varten oma, noin 300 tilaajan kuitukeskus (1).

Verkon pituus tulee olemaan noin 1740 km, johon liitetään ensimmäisessä vaiheessa 2600 asiakasliittymää.

Liitäntäverkon haaroituspisteitä (2) ja ns. vapaita kuituja jätetään noin 1-5 km:n välein. Mikäli verkkoon haluaa liittyä rakentamisen päätyttyä, on tilaajan maksettava kuidun rakentaminen tällaiselle liityntäpisteelle itse.

Kuituverkon rakentaminen

Valokuitukaapelia vedetään auraamalla tai kaivamalla se noin 70 cm syvyyteen teiden varsille. Kyläkuitu hakee suunnitellun reitin vaatimat luvat tiehallinnolta, suostumukset maanomistajilta ja yksityisteiden tienhoitokunnilta.

Jokaiseen taloon tuodaan alueen kuitukeskukselta oma valokuitu, jolloin yksittäisen tilaajakuidun pituus voi olla jopa 30 km.

Ennen rakentamista verkonsuunnittelija käy kiinteistön omistajan kanssa läpi kaapelin suunnitellun reitin pihamaalla. Kuitukaapeli urakoidaan seinän viereen ja Kyläkuidun asentaja tuo sen kiinteistöön sisälle. Läpivienti tehdään joko poraamalla seinän läpi, tai käyttämällä olemassa olevaa putkitusta.

Talon sisällä valokuidun pää hitsataan pääterasiaan, johon liitetään välikuidulla kotipäätelaite. Tästä lähtee kiinteistön oma sisäverkko, josta asiakas huolehtii itse. Tarvittaessa sisäverkon kaapeloinnin voi tilata Kyläkuidun yhteistyökumppaneilta.

Lisätietoa Kyläkuidun kuituliittymän toimituksesta