Esiselvityshanke

Valokuituyhteyksien tarvekartoitushankkeen tilannepäivitys 

2.5.2018

Hankkeen parissa on työskennelty aktiivisesti eri yhteistyökumppaneitten kanssa. Olemme käyneet esittelemässä hanketta ja mm. Elimäki Lions Clubin vuosikokouksessa sekä Ummeljoen Koululla järjestetyssä Turvallisuuspäivässä 10.2.

Lisäksi olemme tehneet aktiivista mainontaa, niin paperisena versiona, tienvarsikyltein sekä instagram- ja facebook-mainonnan kautta.
Oman mainonnan lisäksi Valkealan Sanomien kesälehdessä on artikkeli, joka käsittelee Kyläkuidun suunnitelmia Valkealan seudulla sekä valokuituyhteyksien tarvekartoitushanketta Utin osalta. Luettavissa http://www.valkealansanomat.fi/jpg/kesa-valkeala-2018/index.php?sivu=28

Lisää kiinnostuneita on tullut tasaista tahtia ja seuraavaksi suunnitelmissa on tehdä postituksen kautta suoramainontaa sekä jatkaa yhteistyötä hankealueiden aktiivisten toimijoiden kanssa. 

Olemme myös aloittaneet verkonsuunnittelua edeltävät toimenpiteet joidenkin hankealueiden kohdalla, jota kautta tulevaisuudessa mahdollinen rakentaminen alkaa hieman jo realisoitua. 

Muistakaa kuitenkin jatkaa sanan viemistä eteenpäin, sillä jokainen kiinnostunut on tärkeä ja vaikuttaa tuleviin rakentamissuunnitelmiin !

Hankekoordinaattori
Atte Korpaeus
040 157 8401
atte.korpaeus@kylakuitu.fi

    

 

 

Valokuituyhteyksien tarvekartoitushankkeen kuulumisia

29.01.2018

Taas on muutama kuukausi vierähtänyt eteenpäin hankkeen parissa työskennellessä. Hanketta on viety eteenpäin vahvassa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Olemme muun muassa käyneet esittelemässä hanketta Ummeljoen Kyläyhdistyksen järjestämissä joulumyyjäisissä sekä toteuttaneet mainosjakelua hankealueilla toimivien yhdistysten, yksityisteiden sekä yksittäisten aktiivisten toimijoiden kanssa.

Kiinnostuneet-sovelluksen julkaisemisen jälkeen valokuituyhteyksistä kiinnostuneiden kotitalouksien määrä on lähtenyt nousuun, mutta työtä on silti vielä paljon edessä.

Valokuituyhteyksien rakentamisen suunnittelun edellytyksenä on aluekohtaisesti riittävä määrä kiinnostuneita. Asian eteenpäinviemiseksi on tärkeää, että kaikki tietoliikenneyhteyksien ja asumisedellytyksien kehittämisestä kiinnostuneet asukkaat ilmoittavat yhteystietonsa nettisivustollamme olevaan tiedonkeräysjärjestelmään.

Tiedonkeräysjärjestelmämme eli kiinnostuneet-sovellus löytyy Kymijoen Kyläkuidun nettisivuilta osoitteesta www.kylakuitu.fi/kiinnostuneet

Kiinnostuneiden ajantasainen karttatilanne löytyy osoitteesta www.kylakuitu.fi/karttasovellus

Hankekoordinaattori
Atte Korpaeus
040 157 8401
atte.korpaeus@kylakuitu.fi

    

 

 

Tilannepäivitystä Valokuituyhteyksien tarvekartoitushankkeesta

03.11.2017

Viimeisen kahden kuukauden aikana Kymijoen Kyläkuitu on kontaktoinut hankealueilla toimivia yhdistyksiä, joiden jäsenille on käyty esittelemässä Kymijoen Kyläkuidun toimintaa ja valokuituyhteyksien tarvekartoitushanketta.

Kymijoen Kyläkuitu pyrkii tekemään yhteistyötä hankealueilla toimivien yhdistysten kanssa ja sitä kautta viemään alueiden asukkaille tietoa hankkeesta ja mahdollisuudesta valokuituyhteyksiä kohtaan.

Kymijoen Kyläkuitu on myös osallistunut Kylien Neuvottelukunnan kokoukseen, jossa esiteltiin Kymijoen Kyläkuidun toimintaa sekä valokuituyhteyksien tarvekartoitushanketta ja sitä kautta vietiin tietoutta hankkeesta hankealueilla oleviin kyliin.

Kymijoen Kyläkuitu on julkaissut nettisivuilleen Kiinnostuneet-sovelluksen, jolla hankealueiden asukkaat voivat helposti ja nopeasti ilmoittaa kiinnostuksensa valokuituyhteyksiä kohtaa ja näin varmistaa valokuituyhteyksien rakentamisen omalla asuinalueellaan.

Kiinnostuneet sovellus löytyy Kymijoen Kyläkuidun nettisivuilta osoitteesta www.kylakuitu.fi/kiinnostuneet

Hankekoordinaattori
Atte Korpaeus
040 157 8401
atte.korpaeus@kylakuitu.fi

    

 

 

Kymijoen Kyläkuitu on käynnistänyt esiselvityshankkeen mahdollisista laajentumisalueista Kouvolassa

6.9.2017

Esiselvityksen kohdealueina ovat Rantakunta-Hirvelä, Rautoja-Kaipiainen, Karjusuo-Sopenpelto, Elimäen kirkonkylä, Kymijoen länsipuoli Vilppula-Ruokosuo, Haimila, Kuivala, Ranta-Utti, Utti, Karhula, Jyräänkoski sekä Puhjo. Pohjois-Kymen Kasvun Leader-rahoituksella käynnistetyn esiselvityksen tarkoituksena on kartoittaa valokuituverkon rakentamisedellytyksiä edellä mainituilla hankealueilla.
Katso tarkemmat hankealueet osoitteesta http://www.kylakuitu.fi/sites/default/files/tarvekartta.pdf.

Alueilla selvitetään vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden sekä yritysten määrä ja tietoliikenneyhteyksien nykytila sekä tarve valokuituyhteyksien rakentamiseen.

Alueen kiinteistöjen omistajilta kartoitetaan halukkuus valokuituliittymän (hinta 1990 €) hankintaan. Rakentamisen suunnittelu ja aloittaminen riippuu alueen asukkaiden kiinnostuksesta ja tarpeesta.

Tiedottaminen hankkeen edistymisestä tapahtuu tällä sivustolla sekä lisätietoja hankkeesta saa tarvittaessa ottamalla yhteyttä hankekoordinaattoriin. 

Hankekoordinaattori
Atte Korpaeus
040 157 8401
atte.korpaeus@kylakuitu.fi