Esiselvityshanke

Valokuituyhteyksien tarvekartoitushanke on päättynyt, verkonsuunnittelu valmis - seuraavaksi tarkastellaan mahdollisuuksia julkiseen rahoitukseen

23.1.2019 

Valokuituyhteyksien tarvekartoitushanke on päättynyt ja näin ollen verkonsuunnittelu on myös valmistunut. Verkonsuunnittelun pohjalta olemme saaneet laskettua tarkempia rakennuskustannuksia eri alueiden valokuituverkkojen rakentamiseksi. Tällä hetkellä selvitämme mahdollisuuksia hakea ELY:n kyläverkkotukea eri alueiden rakentamista varten ja hakemukset tulee olla jätettynä käsiteltäväksi maaliskuun loppuun mennessä. Tukipäätösten käsittelyaikataulua emme vielä tiedä, mutta päätösten tultua osaamme sanoa taas asiasta lisää.

Joidenkin alueiden, kuten Korian Karjusuo-Sopenpelto, rakentamiseen ei välttämättä ole mahdollista hakea julkista tukirahaa (tukikelvoton alue) ja tarkastelemme  seuraavaksi, olisiko esimerkiksi Korian Karjusuo-Sopenpelto alueen rakentaminen mahdollista markkinaehtoisesti.

Päivitämme tilannetta tälle sivulle, kun asiat etenevät. 

Hankekoordinaattori
Atte Korpaeus
040 157 8401
atte.korpaeus@kylakuitu.fi

    

 

Valokuituyhteyksien tarvekartoitus – Verkonsuunnittelu

25.10.2018

Elokuun lopussa käynnistimme tarvekartoitushankkeen alueilla verkonsuunnittelua. Verkonsuunnittelussa on keskitytty alueisiin, joiden asukkaat/yritykset ovat aktiivisimmin osoittaneet kiinnostustaan ja tarvettaan valokuituyhteyksien rakentamiselle. Valokuituyhteyksien esisuunnittelu on valmistumassa lokakuun loppuun mennessä Kymijoen länsipuolen, Korian Sopenpellon, Elimäen kirkonkylän sekä Utin alueella. Tarkastelemme vielä Rantakunta-Hirvelän alueen valokuituverkon esisuunnittelun käynnistämistä. Suunnittelun valmistuttua pystymme arvioimaan/laskemaaan tarkemmin aluekohtaisia rakentamiskustannuksia.

Aluekohtaisten suunnitelmien ja kustannuslaskennan valmistuttua selvitämme mahdollisuudet julkiseen tukirahoitukseen sekä millä edellytyksillä aluieden valokuituverkon rakentamishankkeet voidaan käynnistää.

Verkkosuunnittelu on valmistumassa, joten nyt on vielä muutama päivä aikaa ilmoittaa kiinnostuksensa valokuituyhteyden hankkimisesta kiinteistöönsä.  Kiinnostuksensa voi osoittaa viemällä yhteystietonsa tiedonkeräysjärjestelmäämme tai ottamalla yhteyttä hankevastaavaan, Aulikki Kylliäinen puh. 040 528 4454.

Hankkeen perustiedot: https://kylakuitu.fi/tarvekartoitus

Kiinnostuksen ilmoittamislomake: https://kylakuitu.fi/kiinnostuneet

Ajantasainen kiinnostuneiden tilanne: https://kylakuitu.fi/karttasovellus

Hankkeen tiedotus ja edistyminen: https://kylakuitu.fi/rakentaminen/esiselvityshanke

Kyläkuidun Facebook: https://www.facebook.com/kylakuitu/

 

Valokuituyhteyksien tarvekartoituksen infotilaisuudet 26.6. ja 28.6.

29.6.2018

Järjestimme kaksi valokuituyhteyksien tarvekartoituksen infotilaisuutta 26.6. Korian seurakuntatalolla ja 28.6. Värälän kylätalolla. Tilaisuuksissa esittelimme valokuidun merkitystä tulevaisuudessa (toimitusjohtaja Jarno Laitinen) ja valokuituyhteyksien tarvekartoitushanketta (hankekoordinaattori Atte Korpaeus). Tilaisuudet järjestettiin yhteistyössä aktiivisten paikallisten asukkaiden ja toimijoiden kanssa, jotka jakoivat kohdealueiden asukkaille kutsut tilaisuuksiin ja järjestivät tilaisuuksien kahvituksen. Tilaisuuksiin osallistui noin 30 alueiden asukasta, jotka esittivät hyviä kysymyksiä valokuituun ja hankkeeseen liittyen. Oli mukava huomata, että valokuituyhteyksien rakentamiselle on tilausta!

Muistakaa viedä sanaa eteenpäin, että saadaan lisää kiinnostuneita kotitalouksia kartalle! 

Ilmoita kiinnostuksesi osoitteessa https://kylakuitu.fi/kiinnostuneet

Ajantasainen kiinnostuneiden tilanne kartalla osoitteessa https://kylakuitu.fi/karttasovellus

Suuri kiitos kaikille tilaisuuksien järjestelyissä mukana olleille talkoolaisille - ilman teitä tilaisuus olisi ollut vaikea järjestää! 

Hankekoordinaattori
Atte Korpaeus
040 157 8401
atte.korpaeus@kylakuitu.fi

    

 

 

Ummeljoen Kesäkauden avajaiset 9.6 

14.6.2018

Olimme viime viikon lauantaina 9.6. Ummeljoen kesäkauden avajaistapahtumassa pitämässä Kymijoen Kyläkuidun esittelypistettä. Tapahtuman järjesti Ummeljoen kyläyhdistys ja meidän lisäksi tapahtumassa oli mm. kahvin myyntipiste, josta sai myös herkullisia lettuja ja pikkupizzoja, uuden venemallin esittelypiste sekä suurta suosiota nauttineet yhteislaulut ja veneretki Kymijoella, johon allekirjoittanut hyppäsi myös itse kyytiin. Tapahtuman aikana alueella vieraili oman arvioni mukaan noin 200 henkilöä ja kiinnostusta riitti myös meidän asiaamme kohtaan, kiitos kaikille. Pääasiassa tapahtuman aikana pisteellämme vierailleet olivat jo kiinnostuksensa ilmoittaneita, joille saimme kerrottua hankkeen uusimman päivitykset, mutta tapahtuman myötä saimme myös lisää valokuituyhteyksistä kiinnostuneita kotitalouksia Kymijoen länsipuolen alueelle.

Suuret kiitokset Ummeljoen kyläyhdistykselle siitä, että pääsimme taas mukaan yhdistyksen tapahtumaan ja siten saimme vietyä tietoutta valokuituyhteyksistä eteenpäin alueella! 

Hankekoordinaattori
Atte Korpaeus
040 157 8401
atte.korpaeus@kylakuitu.fi

    

 

 

Verkonsuunnittelu, Ummeljoen Kesäkauden avajaiset 9.6 & Kyläkuidun infotilaisuudet

4.6.2018

Taas on kuukauden päivät pyörähtäneet viimeisimmästä tilannepäivityksestä ja sen jälkeen olemme käyneet muun muassa tienhoitokuntien kokouksissa ja tehneet postituksen kautta mainosjakelua. Postitimme yhteensä 2772 mainoskirjettä hankealueiden kiinteistönomistajille, jotka toivat lisää kiinnostuneita kaikilta hankealueilta.

Olemmekin nyt pyytäneet tarjoukset on verkonsuunnittelusta niille hankealueille, joilla kiinnostusta on esiintynyt. Näitä hankealueita ovat Karjusuo-Sopenpelto, Elimäen kirkonkylä, Kymijoen länsipuoli sekä Utin alue kokonaisuudessaan. Lisäksi Kymijoen länsipuolesta ja Utin alueesta on myös tarjoukset osasuunnitelmille, jolloin alueita voidaan tarkastella pienempinä toteutuksina. Rautoja-Kaipiaisen sekä Rantakunta-Hirvelän alueilta vain muutama kotitalous on ilmoittanut kiinnostuksensa valokuituyhteyksiä kohtaan ja emme voineet ilmoitetulla määrällä sisällyttää alueita tarjouspyyntöihin. Verkonsuunnittelun avulla saamme laskettua paremman kuvan mahdollisista rakennuskustannuksista eri hankealueille.

Tulevana lauantaina 9.6. olemme mukana Ummeljoen kyläyhdistyksen järjestämässä Kesäkauden avajaistapahtumassa Keskikosken sillan kupeessa Ummeljoella ja toivommekin, että alueen asukkaat tulevat rohkeasti keskustelemaan valokuituyhteyksistä sekä hankkeesta kanssamme. Olemme myös suunnitelleet omien infotilaisuuksien järjestämistä mm. Karjusuo-Sopenpellon ja Värälä-Vilppulan alueille, jotka on tarkoitus järjestää vielä kuluvan kuukauden aikana. Tilaisuuksien ajankohdista ja ohjelmasta tiedotamme lisää myöhemmin. 

Hankekoordinaattori
Atte Korpaeus
040 157 8401
atte.korpaeus@kylakuitu.fi

    

 

 

Valokuituyhteyksien tarvekartoitushankkeen tilannepäivitys 

2.5.2018

Hankkeen parissa on työskennelty aktiivisesti eri yhteistyökumppaneitten kanssa. Olemme käyneet esittelemässä hanketta ja mm. Elimäki Lions Clubin vuosikokouksessa sekä Ummeljoen Koululla järjestetyssä Turvallisuuspäivässä 10.2.
Oman mainonnan lisäksi Valkealan Sanomien kesälehdessä on artikkeli, joka käsittelee Kyläkuidun suunnitelmia Valkealan seudulla sekä valokuituyhteyksien tarvekartoitushanketta Utin osalta. Luettavissa http://www.valkealansanomat.fi/jpg/kesa-valkeala-2018/index.php?sivu=28

Lisää kiinnostuneita on tullut tasaista tahtia ja seuraavaksi suunnitelmissa on tehdä postituksen kautta suoramainontaa sekä jatkaa yhteistyötä hankealueiden aktiivisten toimijoiden kanssa. 

Olemme myös aloittaneet verkonsuunnittelua edeltävät toimenpiteet joidenkin hankealueiden kohdalla, jota kautta tulevaisuudessa mahdollinen rakentaminen alkaa hieman jo realisoitua. 

Muistakaa kuitenkin jatkaa sanan viemistä eteenpäin, sillä jokainen kiinnostunut on tärkeä ja vaikuttaa tuleviin rakentamissuunnitelmiin !

Hankekoordinaattori
Atte Korpaeus
040 157 8401
atte.korpaeus@kylakuitu.fi

    

 

 

Valokuituyhteyksien tarvekartoitushankkeen kuulumisia

29.01.2018

Taas on muutama kuukausi vierähtänyt eteenpäin hankkeen parissa työskennellessä. Hanketta on viety eteenpäin vahvassa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Olemme muun muassa käyneet esittelemässä hanketta Ummeljoen Kyläyhdistyksen järjestämissä joulumyyjäisissä sekä toteuttaneet mainosjakelua hankealueilla toimivien yhdistysten, yksityisteiden sekä yksittäisten aktiivisten toimijoiden kanssa.

Kiinnostuneet-sovelluksen julkaisemisen jälkeen valokuituyhteyksistä kiinnostuneiden kotitalouksien määrä on lähtenyt nousuun, mutta työtä on silti vielä paljon edessä.

Valokuituyhteyksien rakentamisen suunnittelun edellytyksenä on aluekohtaisesti riittävä määrä kiinnostuneita. Asian eteenpäinviemiseksi on tärkeää, että kaikki tietoliikenneyhteyksien ja asumisedellytyksien kehittämisestä kiinnostuneet asukkaat ilmoittavat yhteystietonsa nettisivustollamme olevaan tiedonkeräysjärjestelmään.

Tiedonkeräysjärjestelmämme eli kiinnostuneet-sovellus löytyy Kymijoen Kyläkuidun nettisivuilta osoitteesta www.kylakuitu.fi/kiinnostuneet

Kiinnostuneiden ajantasainen karttatilanne löytyy osoitteesta www.kylakuitu.fi/karttasovellus

Hankekoordinaattori
Atte Korpaeus
040 157 8401
atte.korpaeus@kylakuitu.fi

    

 

 

Tilannepäivitystä Valokuituyhteyksien tarvekartoitushankkeesta

03.11.2017

Viimeisen kahden kuukauden aikana Kymijoen Kyläkuitu on kontaktoinut hankealueilla toimivia yhdistyksiä, joiden jäsenille on käyty esittelemässä Kymijoen Kyläkuidun toimintaa ja valokuituyhteyksien tarvekartoitushanketta.

Kymijoen Kyläkuitu pyrkii tekemään yhteistyötä hankealueilla toimivien yhdistysten kanssa ja sitä kautta viemään alueiden asukkaille tietoa hankkeesta ja mahdollisuudesta valokuituyhteyksiä kohtaan.

Kymijoen Kyläkuitu on myös osallistunut Kylien Neuvottelukunnan kokoukseen, jossa esiteltiin Kymijoen Kyläkuidun toimintaa sekä valokuituyhteyksien tarvekartoitushanketta ja sitä kautta vietiin tietoutta hankkeesta hankealueilla oleviin kyliin.

Kymijoen Kyläkuitu on julkaissut nettisivuilleen Kiinnostuneet-sovelluksen, jolla hankealueiden asukkaat voivat helposti ja nopeasti ilmoittaa kiinnostuksensa valokuituyhteyksiä kohtaa ja näin varmistaa valokuituyhteyksien rakentamisen omalla asuinalueellaan.

Kiinnostuneet sovellus löytyy Kymijoen Kyläkuidun nettisivuilta osoitteesta www.kylakuitu.fi/kiinnostuneet

Hankekoordinaattori
Atte Korpaeus
040 157 8401
atte.korpaeus@kylakuitu.fi

    

 

 

Kymijoen Kyläkuitu on käynnistänyt esiselvityshankkeen mahdollisista laajentumisalueista Kouvolassa

6.9.2017

Esiselvityksen kohdealueina ovat Rantakunta-Hirvelä, Rautoja-Kaipiainen, Karjusuo-Sopenpelto, Elimäen kirkonkylä, Kymijoen länsipuoli Vilppula-Ruokosuo, Haimila, Kuivala, Ranta-Utti, Utti, Karhula, Jyräänkoski sekä Puhjo. Pohjois-Kymen Kasvun Leader-rahoituksella käynnistetyn esiselvityksen tarkoituksena on kartoittaa valokuituverkon rakentamisedellytyksiä edellä mainituilla hankealueilla.
Katso tarkemmat hankealueet osoitteesta https://kylakuitu.fi/sites/default/files/valokuituyhteyksien_tarvekartoi...

Alueilla selvitetään vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden sekä yritysten määrä ja tietoliikenneyhteyksien nykytila sekä tarve valokuituyhteyksien rakentamiseen.

Alueen kiinteistöjen omistajilta kartoitetaan halukkuus valokuituliittymän (hinta 1990 €) hankintaan. Rakentamisen suunnittelu ja aloittaminen riippuu alueen asukkaiden kiinnostuksesta ja tarpeesta.

Tiedottaminen hankkeen edistymisestä tapahtuu tällä sivustolla sekä lisätietoja hankkeesta saa tarvittaessa ottamalla yhteyttä hankekoordinaattoriin. 

Hankekoordinaattori
Atte Korpaeus
040 157 8401
atte.korpaeus@kylakuitu.fi