Markkinaehtoisen valokuituverkon taajamapilotti

Markkinaehtoisen valokuituverkon taajamapilotti Kausala, IItti

Markkinaehtoisen valokuituverkon taajamapilotti on Kymijoen Kyläkuidun syyskuussa 2018 käynnistämä hanke, joka toteutetaan Pohjois-Kymen Kasvun Leader-rahoituksella. Hankkeen tarkoituksena on selvittää markkinaehtoisen valokuituverkon rakentamisen edellytyksiä Kausalan taajama-alueella Iitissä. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2018 – 31.5.2019.

Hankkeen tavoitteena on luoda taajama-alueelle markkinaehtoisen valokuituverkon rakentamismalli, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa uusilla vastaavilla hankealueilla. Hankkeessa kartoitetaan myös mahdollisuudet yhteisrakentamiseen muiden toimijoiden, kuten sähköyhtiön kanssa.

Alueella selvitetään vakituisten, vapaa-ajan asukkaiden ja yritysten määrä sekä tietoliikenneyhteyksien nykytila ja tarve valokuituyhteyksien rakentamiseen.

Alueen kiinteistönomistajilta kartoitetaan halukkuus valokuituliittymän (á 1990€) hankintaan. Rakentamisen suunnittelu ja aloittaminen riippuu alueen asukkaiden kiinnostuksesta ja tarpeesta.

Hankkeen edistymisen tiedottamiseen käytetään tätä sivustoa. 

Ilmoita kiinnostuksesi https://kylakuitu.fi/kiinnostuneet

Lisätietoja hankkeesta saa ottamalla yhteyttä hankekoordinaattoriin tai hankevastaavaan.

Kymijoen Kyläkuitu osk
Hankekoordinaattori Atte Korpaeus - 040 157 8401 - atte.korpaeus@kylakuitu.fi
Hankevastaava Aulikki Kylliäinen - 040 528 4454 - aulikki.kylliainen@kylakuitu.fi