Valokuituyhteyksien tarvekartoitus

Valokuituyhteyksien tarvekartoitus on Kymijoen Kyläkuidun syyskuussa 2017 käynnistämä hanke, joka toteutetaan Pohjois-Kymen Kasvun Leader-rahoituksella. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa valokuituverkon rakentamisedellytyksiä hankkeen kohdealueilla.
Hankkeen toteutusaika on 1.9.2017–31.8.2018. 

Esiselvityksen kohdealueina ovat Rantakunta-Hirvelä, Rautoja-Kaipiainen, Karjusuo-Sopenpelto, Elimäen kirkonkylä, Kymijoen länsipuoli Vilppula-Ruokosuo, Haimila, Kuivala, Ranta-Utti, Utti, Karhula, Jyräänkoski sekä Puhjo. 
Katso tarkemmat hankealueet osoitteesta http://www.kylakuitu.fi/sites/default/files/valokuituyhteyksien_tarvekar...

Voit ilmoittaa kiinnostuksesi valokuituyhteyttä kohtaan osoitteessa http://www.kylakuitu.fi/kiinnostuneet ja katsoa kiinnostuneiden ajantasaisen tilanteen karttasovelluksestamme osoitteessa http://kylakuitu.fi/karttasovellus.

Alueilla selvitetään vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden sekä yritysten määrä ja tietoliikenneyhteyksien nykytila sekä tarve valokuituyhteyksien rakentamiseen.

Alueen kiinteistöjen omistajilta kartoitetaan halukkuus valokuituliittymän (hinta 1990 €) hankintaan. Rakentamisen suunnittelu ja aloittaminen riippuu alueen asukkaiden kiinnostuksesta ja tarpeesta.

Lisätietoja hankkeesta saa tarvittaessa ottamalla yhteyttä hankekoordinaattoriin.

Kymijoen Kyläkuitu
Hankekoordinaattori
Atte Korpaeus
040 157 8401
atte.korpaeus@kylakuitu.fi