Asiakastuki

 

 

BLC TELECOM
Asiakaspalvelu (ark. 9-16)
015 577 5310
asiakaspalvelu@blc.fi

HÄIRIÖILMOITUKSET
Avoinna (24/7)
015 577 5350
hairioilmoitukset@blc.fi

 

 

Häiriö- ja muutostiedotteet

Katso uusimmat häiriö- ja muutostiedotteet tästä

 

Kaapeleiden sijaintitiedot

Ennen töiden aloittamista on kaivajan aina varmistettava, onko suunnitellulla kaivualueella tietoliikenne- tai muita kaapeleita. Asian tärkeyden vuoksi se on kirjattu myös lakiin (Tietoyhteyskuntakaari 241 §).

Kaapelinäyttö on ilmainen jos kysely ja toimeksianto on tehty vähintään yksi (1) kalenteriviikko ennen työn alkamista. Kiirellisissä tapauksissa kaapelinäytöstä veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaan.

Kaapeleidemme sijaintitiedot löytyvät verkosta www.kaivulupa.fi. Palvelun kautta voit tilata myös kaapelinäytön.

Mahdollisista vahingoista ja vaurioiden korjauskustannuksista vastaa vaurion aiheuttaja. Myös myöhemmin ilmenevistä ilmoittamattomista vaurioista vastaa vaurion aiheuttaja, joka vastaa myös kolmannelle osapuolelle aiheutuvasta haitasta. Kaapelinnäyttö tai paikantaminen ei siirrä kaivutyövahinkojen korvausvastuuta. Huomioi nämä ohjeet suorittaessasi kaivuutöitä alueella missä on telekaapeleita!!

Johtotieto maanalaisista rakenteistamme www.kaivulupa.fi -palvelusta 24/7.