Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispäivämäärä: [15.12.2011]


1. Rekisterinpitäjä

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu
Hovioikeudenkatu 16
45100 Kouvola

020 775 0880
info@kylakuitu.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Lauri Mäkinen
020 775 0883
lauri.makinen@kylakuitu.fi

3. Rekisterin nimi

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriin kerätään kaikki tiedot liittymäsopimuksen tehneistä asiakkaista.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasnumero

Etu- ja sukunimi

Yrityksen nimi

Sotu/Y-tunnus

Laskutusosoite

Puhelinnumero

Sähköposti

Osuuskunnan jäsenyys (on/ei)

Liittymän toimitustiedot

Liittymätyyppi (liittymä/varaus)

Kiinteistötyyppi (Asunto/yritys/loma-asunto)

Palvelun laskutustiedot

Liittymän tekniset tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot Kyläkuidun verkkosivuilta löytyvällä liittymäsopimuslomakkeella. Kuituliittymän tilaaja syöttää tietonsa lomakkeelle henkilökohtaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle siinä laajuudessa kun liittymäsopimusehdoissa on määritelty. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Rekisteri sijaitsee Microsoft Office 365 sharepoint palvelimella, joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan Kymijoen Kyläkuidun operatiivinen henkilöstö. Rekisterinpitäjällä on ainoastaan tietojen käyttöoikeus.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.  

Tarkastus-, korjauspyynnöt ja kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan: 

Kymijoen Kyläkuitu Osk.
Hovioikeudenkatu 16
45100 Kouvola
020 775 0880
info@kylakuitu.fi