Kouvolan kyläverkko valokuidulla – Eurooppa investoi maaseutualueisiin (hanke 95029)