Kymijoen länsipuolen hankealueelle on tehty tällä hetkellä 64 liittymäsopimusta. Rakentamispäätöstä tällä sopimusmäärällä ei vielä voida varmistaa. Jatkamme sopimusten tekoaikaa toistaiseksi.